Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należą w szczególności:

 1. kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
 2. prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 3. ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
 4. kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
 5. wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 6. prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
 7. popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 8. wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach;
 9. przechowalnictwo dokumentacji osobowo-płacowej.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Płocku obejmuje:

 1. na terenie województwa mazowieckiego obszar obejmujący:
  1. miasto na prawach powiatu Płock,
  2. wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego,
  3. gminę Czerwińsk n. Wisłą powiatu płońskiego,
  4. gminę Iłów powiatu sochaczewskiego.
 2. na terenie województwa łódzkiego obszar obejmujący:
  1. wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu kutnowskiego,
  2. miasto Łęczyca i gminy: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Piątek i Witonia powiatu łęczyckiego,
  3. gminę Kiernozia powiatu łowickiego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 08, grudzień 2018 13:07 Andrzej Słoniec
Artykuł został zmieniony. sobota, 08, grudzień 2018 13:28 Andrzej Słoniec
Artykuł został zmieniony. sobota, 08, grudzień 2018 13:29 Andrzej Słoniec
Artykuł został zmieniony. sobota, 08, grudzień 2018 14:17 Andrzej Słoniec
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 20:54 Andrzej Słoniec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 15:54 Andrzej Słoniec